Website : https://chymme.net/

Twitter : https://twitter.com/ChymLeak

Telegram Channel: https://t.me/chymme

Địa chỉ : 6B Đ. Tân Thới Nhất 1, Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Liên hệ quảng cáo : https://t.ly/Fwz4Q